Mijn bijdrage:

Producent
Camera
Montage


‘OneXS’ is een promotieclip waarmee een nieuwe dienst onder de aandacht van de doelgroep moet worden gebracht. Een voice-over ondersteunt de film en vertelt samen met de beelden het verhaal dat de opdrachtgever over wil brengen. De keuze voor de stem-acteur wordt altijd in samenspraak met de opdrachtgever gemaakt, omdat de toon en klank van de stem aan moeten sluiten bij de boodschap die men over wil brengen.