Mijn bijdrage:

Producent
Camjo
Montage


‘Bouwend Haarlem’ is een serie van drie korte films die als onderdeel van een congres worden gebruikt. Tijdens dit congres worden deze films ingezet om discussies en gesprekken op gang te brengen die betrekking hebben op het wonen in Haarlem. De drie films belichten zowel de positieve als de negatieve kanten die verbonden zijn aan het woningaanbod in de stad.